Todellinen löytöretki ei ole uusien maisemien etsimistä, vaan sitä, että näkee uusin silmin.”

Marcel Proust

TYÖNOHJAUSTA PIRKANMAALLA

Yksilötyönohjaus

Yksilöohjaus esimiehille, asiantuntijoille ja vaativissa tehtävissä työskenteleville auttaa löytämään ratkaisuja omaan työhön ja persoonaan liittyviin haasteisiin ja pulmiin, vahvistaa ammatti-identiteettiä, mahdollistaa ammatillista kasvua työssä ja erityisesti työuran siirtymävaiheissa.

Työyhteisön työnohjaus

Työyhteisön työnohjaus auttaa yhteisen käsityksen luomisessa työstä ja sen tavoitteista sekä auttaa löytämään ratkaisuja työtilanteiden pulmiin ja työntekijöiden keskinäiseen vuorovaikutukseen.

Ryhmätyönohjaus

Ryhmätyönohjaus auttaa saman alan asiantuntijoita/työntekijöitä peilaamaan omia työtapojaan ja ajatuksiaan, oppimaan ja tukemaan toisiaan suunnitelmissaan ja tavoitteissaan.

 

TYÖNOHJAUKSEN TOTEUTUS

Työnohjaustapaamiset toteutetaan säännöllisesti 3 - 4 viikon välein. Istunnot kestävät 1,5 tuntia kerrallaan mielellään vähintään puolentoista vuoden ajan.